Stichting Paardenopvang logo

Stichting Paardenopvang Sellingen

De Stichting

Oprichting
Stichting Paardenopvang is sinds 22 oktober 2002 gevestigd aan de Burgemeester Buiskoolweg 26 te Sellingen, Provincie Groningen.

Doel
De Stichting heeft als doel: het opvangen van paarden en pony's, die verwaarloosd, mishandeld of ziek zijn. Tevens vangt de Stichting dieren op die elders, om wat voor reden ook, niet (meer) terecht kunnen.

Specifieke behoeften
De Stichting zal voorzien in de specifieke behoeften van paarden gericht op het welzijn en de bijzondere aard van het dier. Er zal aandacht worden geschonken aan het opbouwen van verbondenheid, met als resultaat een harmonie waarin respect, vertrouwen en gehoorzaamheid van het dier uit elkaar voortvloeien. Naast de "her"opvoeding, de dagelijkse en medische verzorging, zal de Stichting trachten, wanneer dit mogelijk is, het dier verantwoord te herplaatsen.

Welverdiende rust
Stichting Paardenopvang biedt verder de mogelijkheid tot opvang van paarden en pony's die een groot deel van hun leven hebben doorgebracht in een manege, een stal, of gebruikt zijn voor fokdoeleinden. Deze dieren kunnen bij de Stichting van hun welverdiende rust genieten.

Verantwoordelijkheid
De problemen beginnen vaak al snel na de aanschaf van een paard of pony. Veel mensen zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de verzorging en begeleiding van het dier. Vaak is men niet op de hoogte van de huisvesting en de dagelijkse basisverzorging, en er wordt zelden gekeken naar de lichamelijke en geestelijke capaciteiten van het dier. Dit heeft dan al snel onbegrip tussen mens en dier tot gevolg. Er wordt geslagen, gestraft en gedwongen, zonder aandacht te besteden aan de oorzaak of oorzaken van een bepaald gedrag. De mens beseft vaak niet dat hij volledig verantwoordelijk is voor het welzijn en behoud van het dier. Net als bij honden en katten, worden paarden net zo snel weer afgeschaft, als ze zijn aangeschaft, omdat men van mening is dat het dier tekortschiet, terwijl de fout eerder te vinden is bij de eigenaar, ruiter of amazone.

Blij paard

Steun
Mocht u de Stichting Paardenopvang willen steunen in haar streven om paarden goed en verantwoord te verzorgen en te begeleiden, dan kunt u dat onder meer doen door donateur te worden van de Stichting. Als donateur kunt u de Stichting een financiële steun geven door overmaking op rekeningnummer 5654.83.773 tnv Stichting Paardenopvang te Sellingen. Neem contact op met de Stichting via de contactpagina en vul het formulier in, dan ontvangt u van ons een inlichtingenfolder.

Namens de paarden : Dank voor uw steun!

lijntje

© stichting paardenopvang, alle rechten voorbehouden. Sitemap
Paardenhoofd